Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531).

Omfattar lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531) Peter U Larsson?

Kvacksalverilagen i korthet:

januari 1999, och dess bestämmelser återfinns numera i Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531). Bestämmelserna gick i korthet ut på att den som inte har legitimerat yrke, oftast läkare, inte får:

Peter U Larsson avråder från vård ("Undvik psykiatrin med dess el-chocker och antidepressiva droger" -johejsan hoppsan, jag som patient bugar och bockar!) och ger istället direkt ut "råd" till sjuka (i praktiken endast sjuka) som knappast faller in i kategorin "sunt förnuft"- detta får man inte göra. Sunt förnuft är dock naturligtvis tillåtet, men Peter U Larssons påståenden om psykiatrin hör verkligen inte dit, varken enligt sunda förnuftet eller lagen. Lagen kan bara tolkas på ett sätt- det Peter U Larsson gör kan vara brottsligt.
Andra om
, , ,

Övrigt om PUL:s artikel om att "må bättre"

                                                                           
http://www.peterularsson.se/hur-man-kan-ma-battre/
"Om man gjort allt och har allt man kan önska sig men ändå hamnar i en djup depression, eller om man börjar höra röster. vad gör man då?" frågar "Peter"

"SVAR:
Jag tror inte att man har gjort dessa steg fullständigt då. Rekommenderar att man går igenom dessa steg och verkligen gör dem fullständigt. Har du gjort alla dessa steg?
Lycka till,
Peter"

Herregud. Du passar verkligen inte som internetkurator. Du gör ett mycket dåligt jobb, Peter U Larsson; därför att du gör det överhuvudtaget. Du är inget proffs och ska inte hålla på med sådant här. Överlåt det istället åt expertisen!
För det första är det oerhört naivt att be en djupt deprimerad person att göra "roliga saker"- uppenbarligen har du aldrig träffat en djupt deprimerad person tidigare. "Alla tycker att något är roligt" nehejdu, inte alls. Inte en deprimerad.

För det andra: inse faktum att självmordstankar inte kan tas bort av din artikel istället. En person som hör röster blir inte heller hjälpt av dina artiklar, det är bara att beklaga, men det är ju trots allt en SJUKDOM människan har. Dopaminhalten i hjärnan är totalsned, det är det som orsakar besvären.
(Vet du förresten att schizofreni delas upp i positiva och negativa symptom? De positiva, dvs. de utåtagerade, "psykiska" symptomen är de mest kända medan de negativa går ut över kroppen. Vet du vad kataton schizofreni är? Det är då kroppen på den sjuke är som en staty. Detta är inte psykiskt, varav många ifrågasätter benämningen "psykisk sjukdom" då det snarare handlar om en FYSISK sådan. Men detta vill du väl ändå inte ta till dig). Riktat till dig:
Detta är verkligen inte ditt område, Peter U Larsson. Dina artiklar kan orsaka självmord då någon läsare inte vågar söka hjälp efter att ha läst.
Har man självmordstankar kan man inte hjälpa sig själv. När du skriver att  "då kan man inte ha gjort dessa steg fullständigt då" vill jag bara lägga mig ner och gråta. Du går över gränsen till vad som är att betrakta som värdigt.
Jag, som har överlevt ett självmordförsök vet att det inte är saker att leka med, det handlar om så fruktansvärda krafter att det övergår ditt förstånd. Man kan inte hjälpa sig själv när det enda man vill göra är att ha ihjäl sig, begriper du det, Peter U Larsson? Jag har kapat av muskler, senor och nervbanor i min arm och fått permanenta, livslånga skador, säger det dig någonting?


Slutligen: din övertro på människan, dvs. att den enskilda människan själv är den största läkande kraften som finns
är osann.
Den "enskilda människan" -den sjuka människan -är SVAG, och behöver hjälp från medicinsk expertis snarare än från någon hobbykurator från Scientologkyrkan.


Andra om
, , ,

Svaret från PUL

På vår fråga ger Peter U Larsson detta roande svar:
SVAR:

"Ofta är det inte psykiatriker som skriver ut Johannesört, utan de har sina el-chocker och psykdroger.

Men det finns mer eller mindre galna psykiatriker. Verkar som det finns en hel del vettigt folk i Österrike, är dock inte säker på att det är psykiatriker.

Psykiatrins behandling bygger på chocker, hjärnoperationer och olika psykdroger.

De brukar inte alls tycka om alternativa metoder.

På tal om galna psykiatriker så läste jag precis om en i METRO. Han hade drogat ner och våldtagit en patient i Malmö. Hon misstänkte vad som pågick, men han sa naturligtvis att hon inbillade sig och skyllde på att hon var mentalt sjuk. Psykiatriker fick tack o lov 1,5 års fängelse. Jag tror att mycket sådant här förekommer.

Det är dock få personer som vågar stå upp emot psykiatrin och läkemedelsindustrin!

Hälsn,
Peter"
Det dock föga roande är att han inte publicerade mitt svar till honom, där jag nämner hur otroligt bra en av mina läkare bemötte mig "hon satt en hel natt och höll mig i handen istället för att ge mig Stesolid" och att jag inte tycker att mitt 100 mg Zoloft och 5 mg Zyprexa är en plåga att ta, tvärtom underlättar de i min vardag på ett sätt som ingen terapi gjort för mig (min läkare tycker till och med att mina doser är för höga, HON vill egentligen SÄNKA dem! Hur går detta ihop med PUL:s logik?).

Han vill inte inse att han har fel om att psykiatrikerna skulle vara ättlingar till nazister och sadistiska psykopater, utan han väljer den enkla vägen och raderar mitt meddelande. Godmorgon!


Bifogar dessutom en länk till en intressant diskussion:
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=6500000000000046&conference=10500000000000849&posting=19500000005176428Andra om
, , ,

Öppen fråga till Peter U Larsson

Du förespråkar Johannesört.
För det första: om det skrivs ut fem gånger mer Johannesört än SSRI mot mild depression av psykiatrikerna i Österrike, hur kan då psykiatrin ha en konspiration mot mänskligheten, Peter?

För det andra, så är det ett dåligt råd att ge när man vill agera internetkurator. Här kommer en lista på läkemedelsgrupper som Johannesört blockerar:
*Antiepileptika
*Bensodiazepiner (lugnande, narkos, kramplösande)
*P-piller och andra hormonpreparat
*SSRI, SNRI, TCA (tjohejsanhoppsan, de HAR effekt trots allt!)
Inte undra på att Johannesört avråds av så många professionella. Inte undra på att Johannesört skrivs ut främst på recept.


Andra om
, , ,

Till er föräldrar


Kära förälder med barn som fått eller ska få diagnosen ADHD, ADD eller DAMP och som läst Peter U Larssons skriverier:

Jag som skriver detta är en helt oberoende tonåring med många erfarenheter av verklighetens psykiatri bagaget. (det jag menar med "verklighetens psykiatri" är psykiatrin som den är i verkligheten, praktiken; den är inte alls som Peter U Larsson beskriver. Jag har mycket goda erfarenheter och kan dementera påstående efter påstående från hans hemsida) Jag arbetar helt ideellt.

Lita på er läkare som avpassar behandlingen. Peter U Larsson skriver att preparaten (Ritalin, Concerta, Medikinet, Equasym Depot, Strattera) kraftigt påverkar barnens hjärna, men tänk på att all annan medicin (antiepileptika är ett exempel) också gör det. Vid ett tillstånd som epilepsi är ju medicinering närmast självklart eftersom sjukdomen är så omfattande,
men om medicinering vid ADHD eller ADD kommit på tal är det inte några tvivel om att ert barns problematik är omfattande. Medicinering med metylfenidat eller atomoxetin har paradoxal och kraftfull positiv effekt vid dessa tillstånd. Prioritering ska göras här av läkaren och er föräldrar: är det värt att ge ert barn läkemedel? Svaret kan ofta bli ja. Många barn med ADHD eller liknande problematik får sin skolgång räddad med hjälp av medicin.

Peter U Larsson säger att "läkemedel vid ADHD är inte som insulin vid diabetes. Ingen har någonsin lidit av amfetaminbrist" -det är visserligen sant att ingen lidit av amfetaminbrist, men han glömmer att det finns ett grundproblem. Hjälpen läkemedel innebär för en ADHD-diagnosticerad, är att jämföra med insulin för en diabetiker.

Sedan väljer ju ni själva som föräldrar hur ni ska betrakta ert barns diagnos, det ska inte vara Peter U Larsson som gör det åt er.
Han påstår att ADHD, ADD etc. inte finns, men där kommer vi till att han är Scientolog och tror att döda utomjordingars själar har en roll i ert barns problematik- något som han inte säger ett knyst om (eller inte ens vet om ännu att Scientologin innebär detta, han kanske inte har kommit upp till den kostsamma "nivå" man måste uppnå för att få ta del av "utomjordingsinformationen").
Använd det sunda förnuftet och lycka till. >Andra om , ,

Undvik Peter U Larsson och hans hälsovådliga lögner!

"Peter U Larsson" basunerar ut missvisning efter missvisning och försöker utan medicinskt kunnande "hjälpa" folk med mycket allvarsartade problem, sjukdomar och svårigheter som verkligen inte är att leka med. "Hjälpa" med vadå?
Bla. propagerar han för den pseudovetenskapliga dianetiken (som bygger på Hubbards "religion" där man tror att döda utomjordingar spelar huvudrollen i fall av psykisk sjukdom) och drar sig inte för att ifrågasätta den medicinska expertisen- han ifrågasätter diagnoser, mediciner etc. på ett sätt som kan få mycket tragiska och kanske även fatala följder!
Ifall någon med exempelvis schizofreni med utåtagerande tendenser slutar ta sina neuroleptika pga. Larssons skriverier, kan psykosen komma som en smäll- den sjuke kan därmed bli mycket farlig för både sig själv och andra.

Att detta kan ske oroar dock inte Larsson som har en sådan övertro på människan (pga. dianetiken som hans just kallar "vägen till självhjälp") han har ingen som helst förmåga till vare sig kritik mot sekten eller självkritik som man så gärna skulle önska att han hade. Han är antingen väldigt kort till kritik (brist på förmåga till argumentering för den egna saken vilket är givet då det han skriver sällan är sant) eller så svarar han inte alls. Han är väldigt noga med att på sin hemsida inte publicera ifrågesättningar som kan skada hans propagerande.

Peter U Larssons enda svar till ifrågasättningar av hans artiklar är att "jag skriver för DROGFRIA lösningar i mina artiklar!" (som om ingen vore för drogfria lösningar). Problemet är att det inte finns några psykdroger (eller möjligtvis Stesolid etc. som vissa av oss måste ta till i en AKUT situation. INTE som en lösning, han har fått det hela om bakfoten...) och att hans artiklar har ett helt annat syfte.

Han tror nämligen inte att psykisk sjukdom finns överhuvudtaget.
Begreppet psykisk sjukdom är delvis förlegat, då många av dem har fysisk grund. Att man kan se vissa psykossjukdomar på hjärnröntgen vägrar "Peter U Larsson" dock att ta till sig.
Han lägger inte fram några vetenskapliga bevis (ibland länkar han till vetenskapliga artiklar men de är inte menade att platsa i en scientologs händer då varken denne eller en vanlig icke-läkare kan begripa data. Det är mest för att det ska se "riktigt" ut på Larssons hemsida) utan skriver bara på om sina teorier som han lägger fram som vetenskapliga med en orealistisk och farlig övertro på den enskilda människan.
Peter U Larsson skriver välformulerat och engagerat, men han hade kunnat göra mycket mer nytta i samhället om han lämnade KMR, Scientologerna och deras lögner bakom sig.

Andra om , ,

RSS 2.0