"Psykdrogerna"

Zoloft, en "psykdrog"?

Scientologikyrkan och deras "KMR" driver en skräckkampanj
som försöker få Sverige och världen att tro på deras
psykiatrikonspirationsteori. Fullständigt vansinnigt och långsökt
penga- och medlemsfiske. Det är så långsökt att vissa människor
tror på det.


Psykofarmaka påverkar psyket och kan ge utsättningssymptom vid utsättning, som kan misstas för abstinens. Den viktiga skillnaden är att man inte känner ett begär efter läkemedlet ifråga, alltså är det inte frågan om någon drog. Varken enligt det sunda förnuftet eller Världshälsoorganisationen WHO.

Man kan få svettningar, darrningar, rastlöshetskänslor, magbesvär osv. vid utsättning av psykofarmaka (antidepressiva SSRI-/SNRI-preparat, antipsykotika etc.)
här kommer det som slår hål på Peter U Larssons droglögner: ett exempel av alla de läkemedel som kan ge exakt samma utsättningssymptom som många psykofarmaka men inte är ett sådant är vanligt
kortison.
Min lilla femkilos hund hade "abstinenssymptom" (--->utsättningssymptom<---) i 6 månader då att hans kortisonbehandling undan för undan trappades ner. Han bet sig själv och var rastlös.
Sedan när är Prednisolon 2.5 mg en psykdrog?

Angående självmordsrisken vid utsättning: som nämnt i artikeln om antidepressiva medel längst ner, så beror självmordstendenser på följande; medicinen börjar verka, den avtrubbade patienten får kraft att göra slag i självmordsplanerna denna grunnat på länge men som inte haft kraft till att fullfölja detta innan medicineringen.
Denna  vetenskapliga förklaring är en snubbeltråd för KMR och Scientologerna, som vill framställa denna typ av läkemedel som "droger utan den endaste effekt på tillståndet depression" (för övrigt hävdar de att det medicinska tillståndet depression inte existerar utan istället är något som kan fixas snabbt med deras egna dianetik, vilket är så befängt att man inte vet vad man ska göra av sig när man (jag som skriver denna artikel) som själv deprimerad vet att tillståndet är ett svävande mellan liv och död och inte är ett tillfälle för någon lullilull-dianetikterapistund.)
Denna vetenskapliga förklaring slår bort benen fullständigt från deras kampanj, gör dem livrädda och därför gör de allt för att denna vetenskapliga information inte ska kunna nå ut till de människor som läser på deras KMR-sida. Det är därför jag, författaren, publicerar denna information här, den är så viktig att den inte får undgå någon som är i närheten av Scientologikyrkans kampanj. Informationen ska gå ut till så många som möjligt, till er som läsare. Andra om , ,

NYHET! Uppdrag Granskning granskar Scientologkyrkan!

Motpolen stöder Uppdrag Gransknings beslut att granska "Scientologikyrkan" och deras filialer. Vilka Scientologerna är är viktig information för Sverige! Kanske kommer deras förvridna antipsykiatri att tas upp?
Uppdrag Granskning om Scientologerna

Undvik Peter U Larsson och hans hälsovådliga lögner!

"Peter U Larsson" basunerar ut missvisning efter missvisning och försöker utan medicinskt kunnande "hjälpa" folk med mycket allvarsartade problem, sjukdomar och svårigheter som verkligen inte är att leka med. "Hjälpa" med vadå?
Bla. propagerar han för den pseudovetenskapliga dianetiken (som bygger på Hubbards "religion" där man tror att döda utomjordingar spelar huvudrollen i fall av psykisk sjukdom) och drar sig inte för att ifrågasätta den medicinska expertisen- han ifrågasätter diagnoser, mediciner etc. på ett sätt som kan få mycket tragiska och kanske även fatala följder!
Ifall någon med exempelvis schizofreni med utåtagerande tendenser slutar ta sina neuroleptika pga. Larssons skriverier, kan psykosen komma som en smäll- den sjuke kan därmed bli mycket farlig för både sig själv och andra.

Att detta kan ske oroar dock inte Larsson som har en sådan övertro på människan (pga. dianetiken som hans just kallar "vägen till självhjälp") han har ingen som helst förmåga till vare sig kritik mot sekten eller självkritik som man så gärna skulle önska att han hade. Han är antingen väldigt kort till kritik (brist på förmåga till argumentering för den egna saken vilket är givet då det han skriver sällan är sant) eller så svarar han inte alls. Han är väldigt noga med att på sin hemsida inte publicera ifrågesättningar som kan skada hans propagerande.

Peter U Larssons enda svar till ifrågasättningar av hans artiklar är att "jag skriver för DROGFRIA lösningar i mina artiklar!" (som om ingen vore för drogfria lösningar). Problemet är att det inte finns några psykdroger (eller möjligtvis Stesolid etc. som vissa av oss måste ta till i en AKUT situation. INTE som en lösning, han har fått det hela om bakfoten...) och att hans artiklar har ett helt annat syfte.

Han tror nämligen inte att psykisk sjukdom finns överhuvudtaget.
Begreppet psykisk sjukdom är delvis förlegat, då många av dem har fysisk grund. Att man kan se vissa psykossjukdomar på hjärnröntgen vägrar "Peter U Larsson" dock att ta till sig.
Han lägger inte fram några vetenskapliga bevis (ibland länkar han till vetenskapliga artiklar men de är inte menade att platsa i en scientologs händer då varken denne eller en vanlig icke-läkare kan begripa data. Det är mest för att det ska se "riktigt" ut på Larssons hemsida) utan skriver bara på om sina teorier som han lägger fram som vetenskapliga med en orealistisk och farlig övertro på den enskilda människan.
Peter U Larsson skriver välformulerat och engagerat, men han hade kunnat göra mycket mer nytta i samhället om han lämnade KMR, Scientologerna och deras lögner bakom sig.

Andra om , ,

Psykiatriska diagnoser

KMR/Scientologerna anser att psykiatriska diagnoser är ett "verktyg" för illsinnade psykläkare, ett verktyg för att kunna bygga upp ett "psykiatrisk-drog-samhälle". Denna teori är så paranoid och långsökt att det inte finns ord som räcker till. Det finns inget som helst stöd till vare sig teorin eller varför den skulle finnas överhuvudtaget (varför inte? -Konspirationsteorin är ett trick från "Scientologi AB". Medlemsfiske!), plus att ett faktum kvarstår:
Det är som om scientologerna glömmer att det oavsett deras egna åsikt finns ett grundproblem. Folk med en psykiatrisk problematik har faktiskt helt enkelt svårigheter. Sedan att de anser att det skulle grunda sig i en traumatisk händelse i ens förra liv som utomjording (vilket är vad de tror) är inte vårt problem.

Läsaren "Ankie" säger:

"Men i ärlighetens namn känner jag med de som gått med i scientologerna och sen blivit behandlade där så att dom inte längre tänker själva ordentligt.
Tänk att vara så blind att man inte kan se det helt ologiska i att en sån konspirationsteori ska finnas bland psykiatrikerna, läkarna.
Jag hoppas och tror att dom känner nåt fysiskt fenomen varje gång de läser en helt normal text med fakta och motargument och på så sätt en vacker dag kan börja undra lite över sig själva och om scientologin över huvudtaget.

I alla fall så är det nog inte "lärjungarna" man ska var arg och dum emot, så som jag ibland har varit, utan dom som tjänar storkovan på att förmå andra att tro så där galet.
Man ser ju projiceringen kristallklart när DOM anklagar OSS för att vara hjärntvättade av läkare och medicinindustrin.
Det är ju exakt det dom själva är utsatta för, fast av affärsmän/kvinnor och deras industri "scientologie shopping AB".
Man får också tänka på att vem som helst av alla oss människor kan bli scientolog i ett svagt ögonblick.
Även intelligenta personer med stor livserfarenhet.
Det är mycket starka krafter det handlar om när det gäller att påverka folk att gå med i sekter. Krävs alltså ingen speciell personlighet, utan snarare en personlig kris."


XENU.NET
Andra om , ,

Mänskliga rättigheter

Det är varje människas rätt att få bästa möjliga vård utan kostnad. Trots detta döljer sig en organisation under namnet och täckmanteln "Kommittén för Mänskliga Rättigheter" när dessa i själva verket försöker försämra vården genom att sprida propaganda om att vårdsätten är "fel"- fel enligt deras tycke. De frågar inte oss som är nöjda med den vård vi fått om vad vi tycker. Det finns vi som tycker att medicinering (i kombination med terapi, dock inte dianetik) är ett bättre sätt, än att stödja en sekts underorganisation som sprider en falsk bild hos den icke insatta befolkningen. Det finns vi som känner oss förtalade trots att kritiken inte riktas mot oss som patienter.

Psykiatrin är inte perfekt. Det är ingen sjukvård och det är bara att beklaga, men att driva hetsjakt och medvetet måla upp oskyldiga läkare som pedofiler är att gå för långt.

Scientologer "får" inte vara självkritiska, därför kan de inte se skillnad på pålitliga källor och sina "källor" (CCHR, USA:s KMR).

ECT- inte så farligt som "de" påstår...


En medpatient till mig har genomgått 3 stycken ECT (elbehandling) då hans antidepressiva medicinering med SSRI (citalopram) inte räckte till. har haft lite problem med närminnet, men säger att han gärna skulle genomgå en till om han hastigt skulle bli sämre. Effekten av ECT är så kraftfull att han tycker att det är värt det många gånger om, han påstår att det räddat hans liv-

samtidigt som "Peter U Larsson" basunerar ut "sanningen" att ECT är en tortyrbehandling utan den endaste effekt, en galenskap som illsinnade psykiatriker håller på med. Det är väldigt upprörande att han inte berättar att det endast är vad han "tror", speciellt illa är det när folk tar det som fakta. Han är en Scientolog och kan tyvärr inte skilja på opålitliga "fakta" och pålitliga fakta, dessutom är han inte så övertydlig med detta som han borde vara. Många besökare av hans sida hittar inte stället där han berättar att han sedan många år är "aktiv Scientolog".
"Fallberättelser" han och KMR tar upp är ytterst sällan verklighetsbaserade utan uppdiktade, eller på annat sätt konstgjorda. En journalist i USA kontaktade nyligen en kvinna som "medverkat" i en "fallberättelse", kvinnan blev förskräckt: "men vilket missförstånd! Jag har aldrig påstått något sådant!" när journalisten frågade ut henne om det "övergrepp" hon enligt "berättelsen" skulle ha varit med om.

Det finns tusentals studier på att ECT har  otroligt kraftfull effekt, men alla är tydliga med att det endast skall tas till i nödfall. Obehagliga biverkningar förekommer, men de informeras patienterna om innan ingreppet och om de inte blivit det är det illa. Lika illa som att Bengt, 98 år, fick sitta i sin rullstol i 10 timmar på akuten med en bruten arm utan att få hjälp.
Varför klagar inte Scientologerna på samma sätt i fallet Bengt? -Därför att de inte har nytta av det.Andra om , ,

Konspirationen


Enligt KMR är all psykiatri en konspiration för att få världens befolkning beroende av "droger". De fiskar stöd av ej insatta människor som blir förskräckta när de hör att tex. psykofarmaka är "DROGER"  (narkotika), det är mycket illa när de inte berättar att det endast handlar om deras egna värderingar i praktiken. Det är inga med grepp om vad psykofarmaka är för något som kallar det för "droger".

Världshälsoorganisationen WHO:s defenition av narkotika stämmer inte alls in på  vanliga psykofarmaka. De är inga rusmedel, de framkallar inte beroende (vissa patienter misstar utsättningssymptom för "abstinens").
De narkotikaklassade läkemedel som används vid vissa psykiatriska tillstånd (bensodiazepiner, vissa centralstimulanta) följs upp ytterst noga och användningen är mycket hårt reglerad. Således är inte "läkarna de nya langarna". Inte alls.

En annan del av "konspirationen" skall vara att ge psykiatrikerna utlopp för sina orgier i att plåga och/eller våldta sina patienter. (KMR anger att 10-25% av alla psykiatriker förgriper sig på sina patienter) detta nonsens skulle kunna skrattas åt om det inte var så förrädiskt inflytelserikt.

Det farliga är att oinsatta tror på vad KMR propagerar ut, då de är mycket skickliga på vad de gör- de vet vad som tar skruv.
 Konspirationsteorin stämmer på pricken in på Scientologikyrkans paranoida inställning till den resterande världen som är kritiska till deras sekt (läs: verkligheten) och det är verkligen olyckligt att de skaffat en så "effektiv" hackkyckling när denna är den mentala hälsan hos befolkningen. KMR:s band till Scientologkyrkan är så starka att det skulle kunna liknas vid samma "kyrkas" behandlingshem för missbrukare (Narconon)- en enda stor medlemsfabrik. Det är otroligt svinaktigt av en sekt att fiska medlemmar på människors olycka, men det sker mitt framför myndigheternas (dock har många kommuner förbjudit bidrag till "behandling" av missbrukare på Narconon, som "behandlar" sina svårt sjuka patienter med Scientologiböcker, isolering, bastubad och chocköverdoser vitaminer) och våra egna ögon.
Sluta snacka skit om våra läkare! Upp till kamp psykpatienter!


KMR och ADHD


Svår ADHD behandlas ofta med centralstimulanta och narkotikaklassade läkemedel såsom Concerta och Ritalin.

Dessa medel må vara narkotika men missbrukspotentialen är lika med noll, även om KMR påstår det motsatta. Inga som helst oberoende medicinska studier har pekat på detta- tvärtom. De med ADHD som tidigare missbrukat amfetamin slutade upp med detta när de fick ADHD-behandling med metylfenidat och ansåg sig inte "behöva" missbruka mer, de ansåg att ADHD-symptomen kunde kontrolleras på detta, bättre, sättet (amfetamin i  mycket låga doser har en paradoxal effekt mot ADHD-symptom). De upplevde inget som helst rus av metylfenidat (som inte är rent amfetamin utan ett svagt derivat) och kunde avsluta sin behandling när de ville utan att få några som helst abstinenssymptom.

Peter U Larsson säger att Concerta för ADHD inte är som insulin för diabetes- han uttrycker det som att "ingen har lidit av "amfetaminbrist"  vilket visserligen är sant, men han glömmer att symptomlindringen är den samma. Folk med svår ADHD lider av den och uppenbarligen räcker det inte med psykologiska metoder om patienterna väljer att ta medicin.

Medicinen Strattera, som är en vanlig medicin vid ADHD och ADD, har också hamnat på KMR:s scen, som ett mardrömspreparat som "ungdomar dött av".
Strattera är inte narkotikaklassat och är ursprungligen ett medel mot depression som visade sig kunna hjälpa patienter med ADHD. Enligt KMR fick 70% så allvarliga biverkningar att de fick avbryta studien när Strattera utprovades för FDA (Food and Drug Administration)
-om den siffran vore sann, skulle svenska barn, i detta nu dö om dagen på grund av Strattera. Det skulle vara tidernas Neurosedynskandal om inte värre-
om det varit sant.

ADHD är ett mycket omdiskuterat tillstånd, många tycker att det är mycket viktigt med diagnosticering så att patienten kan bli hjälpt så fort som möjligt, medan andra tycker att det är en onödig stämpel.
De flesta kommer dock överens om att termen ADHD omfattar en symptombild.

Scientologerna och antidepressiva medel etc.


Psykiatern
har här skrivit en välformulerad artikel som belyser att KMR:s åsikter som de basunerar ut som sanningar endast hänger på deras egna, Scientologiska värderingar.

Enligt KMR är alla psykiatriska mediciner droger, dvs. narkotika. Detta är inte helt sant då varken antidepressiva eller antipsykotika är beroendeframkallande, rusgivande eller uppfyller de andra kriterierna som måste uppfyllas för att någon substans ska få kallas "drog" enligt Världshälsoorganisationen WHO.
Enligt Scientologkyrkan som grundade KMR (KMR anammar mer eller mindre samma värderingar) är allt som påverkar sinnesstämningen droger (vissa väljer att inte ens dricka kaffe eftersom det i deras ögon skulle vara en drog som påverkar sinnesstämningen) men att det skulle vara narkotika det handlar om är inte fallet.

Vad organisationen ej heller anger är att de "självmordsframkallande drogerna" oftast tas av just självmordsbenägna personer. Det är ju självklart att förskrivningen av antidepressiva medel som Zoloft (sertralin), Efexor (venlafaxin) och Fontex (fluoxetin) är en majoritet bland just dessa personer- de är ju djupt deprimerade och har fått läkemedelsbehandling just därför! Att de sedan "råkar" ta livet av sig är sällan läkemedelsföretagens fel. Det är tvärtom, de har försökt få fram en så bra medicin som möjligt så att färre ska behöva ta sina liv- vilket de också har lyckats med, även om det är bevisat att SSRI-insättning i sällsynta fall kan resultera i självmord (förklaringen är enkel: medicinen börjar verka och krossar den glasbubbla den avtrubbade individen befunnit sig i- personen får kraft att göra slag i planerna hon grunnat på så länge). Med detta som grund, sätter vissa psykiatriska enheter i landet kravet på inläggning vid SSRI-insättning, för att sedan följa upp behandlingen så noga att resultat kan garanteras.
Sedan SSRI-medel som Fontex och Zoloft lanserades har självmordstalen sjunkit drastiskt. Detta faktum talar dock KMR:s frontmän mycket tyst om.

Antipsykotika är ett annat exempel på "droger" som KMR attackerar. Bla. Risperdal och Zyprexa anklagas för att trigga igång mordförsök hos farliga patienter- vilket i enstaka fall visserligen kan vara sant men än en gång glömmer de grunden i det hela:
Medicinen är förskriven av en anledning. Patienten i fråga är redan farlig.

KMR påstår även att medlen ("drogerna") endast dövar och döljer det bakomliggande problemet vilket mycket väl kan vara sant i flera fall, och rekommenderar psykologiska metoder- vilket också i många avseenden är bra. Att Scientologkyrkans egna dianetik ligger mycket nära till hands är dock givet (självhjälpskurserna kostar några hundralappar till en början, som sedan blir till tusenlappar, osv. osv. Många "högre" kurser i dianetik kostar tiotusentals kronor). KMR är därmed inte att kalla en neutral "helylleorganisation".Det finns olika grader av depression: dystymi, moderat depression och melankoli. KMR trumpetar ut att psykologiska metoder är det enda som fungerar, men detta skall ej tas som faktum eftersom det helt enkelt inte är sant. Vid den allra djupaste av depressionerna, melankolin, är terapi fullständigt meningslöst, det enda som kan dra upp patienten ur stadiet är medicinering. Innan dess är patienten inte ens nåbar utan ligger apatisk på sängen knappt talför.  Därför medicinerar man innan man börjar med terapin.
Uppenbarligen vet inte KMR vad en deprimerad människa är eftersom de inte vill erkänna detta, som är ett faktum inom all vård världen över idag.

Välkommen

Här samlas texter värda att läsa angående debatten om psykiatrin. Tanken är att den här sidan skall fungera som en motpol till KMR:s propaganda, och allas åsikter är välkomna och kan läsas av alla.
Alla texter kopieras manuellt , hemsidan kan därmed när som helst återställas.


/Admin

RSS 2.0